Laboratoř zkoušek EMC


EMC komora Comtest 3m SAC
 • bezodrazová komora se stíněnou místností pro obsluhu
 • rozměry vstupních dveří 1,2 x 2,0 m
 • podlaha o nosnosti 500 kg/m2
 • točna o průměru 1,2 m, nosnost 500 kg
 • anténní stožár s nastavitelnou výškou antény v rozsahu 1 m - 4 m a natáčením polarizace
 • zkušební stůl pro zkoušky produktů leteckého a automobilového průmyslu s měřicí vzdáleností 1 m
 • kamera s dálkově ovládaným zaostřováním umístěná na trojnožce v prostoru komory
 
zkoušky odolnosti vůči EM záření:
 • kmitočtový rozsah 80 MHz - 18 GHz
 • homogenita pole v ploše 1,5 m x 1,5 m ve vzdálenosti 3 m
 • intenzita pole minimálně 200 V/m (sin) v kmitočtovém rozsahu od 100 MHz do 18 GHz v měřicí vzdálenosti 1 m
 
měření vyzařovaných emisí:
 • kmitočtový rozsah pro měření emisí 30 MHz - 18 GHz
 • měřicí prostor je válec o průměru 1,2 m  a výšce 1,2 m
 
Pracoviště je vybaveno:
 • měřicím přijímačem EMI Keysight N6038A pro pásmo 20 Hz - 26,5 GHz podle CISPR 16-1-1 a MIL-STD-461
 • generátorem Keysight N5183B pro pásmo 9 kHz - 20 GHz s analogovou a pulsní modulací
 • sadou zesilovačů výkonu Amplifier Research
 • sadou antén s vysokým ziskem pro zkoušky odolnosti
 • sadou antén s předzesilovačem pro měření vyzařování
 • sondou pro měření intenzity EM pole
 
Systém Frankonia CIT 10/W pro zkoušky odolnosti proti rušením šířeným po vedení
 • kmitočtový rozsah 10 kHz - 400 MHz
 • výstupní výkon minimálně 110 W
 • amplitudová modulace s modulačním kmitočtem v rozsahu 1 Hz - 100 kHz a hloubkou modulace 0 % - 100 %
 • pulsní modulace s modulačním kmitočtem v rozsahu 1 Hz - 100 kHz a hloubkou modulace 10 % - 90 %
 • proudové injektážní kleště pro BCI testy (BULK)
 • sada vazebních/oddělovacích sítí CDN (řady M, S, T, AF)
 • EM vazební kleště
 
Systém pro měření úrovně rušení šířeného vedením
 • měřicí přijímač EMI Gauss Instruments TDEMI 30M pro pásmo 9 kHz - 30 MHz podle CISPR 16-1-1
 • LISN pro automobilový, letecký a vojenský průmysl
 • dvoucestná V-LISN podle CISPR 16-1-2
 • proudová měřicí sonda
 • kapacitní napěťová sonda
 
ESD generátor EMC Partner ESD 3000 pro zkoušky odolnosti vůči výboji elektrostatického náboje
 • zkušební napětí až 30 kV
 • zkoušky kontaktním výbojem i výbojem vzduchem
 • vybíjecí sítě pro splnění požadavků široké škály norem: 150 pF/330 Ω, 330 pF/2000 Ω, 150 pF/2000 Ω, 330 pF/330 Ω, 100 pF/1500 Ω
 
Systém EMC Partner TRA3000 F-S-D-V pro zkoušky odolnosti proti přechodovým jevům, rázovým pulzů, výpadkům, poklesům a změnám napájecího napětí

Shluky rychlých přechodových jevů (fast transients - bursts)
 • podle ČSN EN 61000-4-4
 • maximální napětí 4,4 kV
 • kapacitní vazební kleština
 • aplikace do vodičů síťového přívodu včetně všech kombinací
 
Elektrické rázy (surge)
 • podle ČSN EN 61000-4-5
 • maximální napětí naprázdno 4,1 kV
 • maximální proud nakrátko 2,05 kA
 • aplikace do vodičů síťového přívodu
 • vazební/oddělovací síť pro 2 páry symetrických komunikačních linek
 
Poklesy a výpadky napájení
 • podle ČSN EN 61000-4-11 (střídavé napájení)
 • podle ČSN EN 61000-4-29 (stejnosměrné napájení)
 • regulační autotransformátor
 • programovatelné napájecí zdroje s předprogramovanými obvyklými kombinacemi napětí/kmitočet  
3