O nás

Naše laboratoře představují velmi zajímavou možnost nabízenou společností UNIS, a.s.  v rámci Vědeckotechnického parku VTP UNIS všem zájemcům o testování výrobků. Toto pracoviště je akreditováno dle ISO 17025 pro provádění:

  1. zkoušek elektromagnetická kompatibility (EMC)
  2. zkoušek vibracemi a rázy
  3. klimatických zkoušek (teplota, vlhkost)
  4. zkoušek kombinujících vibrační a klimatické vlivy

Pracoviště umožňuje provádění zkoušek komponentů pro automobilní, drážní, letecké a vojenské aplikace, kosmický výzkum, výpočetní techniky, elektroniky komerční i průmyslové, strojírenských výrobků, dále umožňuje zkoušení vědeckých, výzkumných, medicínských a jiných zařízení.
1