O nás

Společnost UNIS, a.s., za podpory MPO a evropských fondů pro regionální rozvoj, vybudovala Vědeckotechnický park VTP UNIS, kde kromě pronájmu kancelářských a výrobních prostor, zázemí pro stravování a širokého spektra dalších služeb, nabízí moderní zkušební laboratoře vybavené pro provádění zkoušek komponentů letecké a vojenské techniky, výrobků určených pro automobilový a drážní průmysl a výrobků řady dalších průmyslových odvětví.

Zkušební laboratoř VTP UNIS zajišťuje provádění akreditovaných zkoušek dle postupů uvedených v příloze osvědčení o akreditaci v oblastech:
  • elektromagnetická kompatibility (EMC)
  • zkoušky vibracemi a rázy
  • klimatické zkoušky (teplota, vlhkost)
Dále zajišťujeme:
  • provedení zkoušek HALT/HASS/HASA

Zkušební laboratoře VTP UNIS byly vybudovány v rámci projektu č. 5.1PP03/126.
Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků statutárních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
Operační program Podnikání a inovace (OPPI), č. projektu 5.1PP03/126.
Program Prosperita Výzva II, poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Infrastrukturní investiční projekt.1