Kvalita

Spokojený zákazník je jedním ze základních a nejdůležitějších cílů společnosti UNIS. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze stabilní a vysokou kvalitou práce každého zaměstnance společnosti ve všech etapách řešení zakázek. Vedení společnosti UNIS vyhlásilo ve shodě se záměry organizace politiku jakosti.

Mezi její nejdůležitější body patří:

  • zjišťování požadavků zákazníků, sledování a posuzování jejich spokojenosti, aktivní rozvíjení partnerství se zákazníky pro řízení inovací a další rozvoj podnikatelských aktivit
  • aktivní řízení procesu zlepšování uvnitř organizace i v jednání se zákazníky, dodavateli a dalšími organizacemi
  • zapojování všech zaměstnanců do přijímání praktických a realistických cílů a plánů na všech úrovních v souladu s rozvojem organizace
  • trvalé vzdělávání, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností všech zaměstnanců společnosti
 

Akreditace Zkušební laboratoře VTP UNIS

V rámci zkvalitňování služeb pro naše zákazníky jsme úspěšně dokončili akreditační proces naší Zkušební laboratoře VTP UNIS. Výsledkem je získání akreditace pro zkušební metody dle přílohy osvědčení o akreditaci v oblastech:
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • Zkoušky vibracemi a rázy
  • Klimatické zkoušky (teplota, vlhkost)
 
Zkušební laboratoř č. L 1706 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
 

Bezpečnost informací

Stále nutnější potřeba chránit informace vlastní i informace našich zákazníků vedla UNIS v roce 2008 k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013. V říjnu roku 2016 proběhl úspěšně recertifikační audit a společnost UNIS obdržela nové certifikáty na další tříleté období.
 

Kvalita

Vysokou úroveň řízení kvality firmy UNIS potvrdily i pravidelné recertifikační audity v letech 1998 a 2001, ve kterých byl systému jakosti shledán jako plně vyhovující a byl rozšířen i na nové aktivity firmy v oblasti návrhu, vývoje, produkce a servisu mechatronických systémů. V letech 2002, 2005, 2008 a 2011 úspěšně proběhly další recertifikační audity dle normy ISO 9001:2000 resp. ISO9001:2008 - přechod na novou revizi normy proběhl v roce 2009. V říjnu roku 2016 proběhl zatím poslední recertifikační audit, ve kterém byl systém kvality shledán plně vyhovujícím a byl rozšířen o aktivity VTP UNIS v oblastech elektromagnetické kompatibility, klimatických a mechanických zkoušek.
 
4