Zkoušky HALT/HASS


V laboratoři zkoušek HALT/HASS lze provádět následující typy zkoušek:
  • Highly Accelerated Life Tests (HALT)
  • Highly Accelerated Stress Screening (HASS)
  • Highly Accelerated Stress Audit (HASA)

Jedná se o zrychlené testovací metody, jejichž prováděním lze docílit vyšší spolehlivosti výrobků.

Zkouška HALT je zrychlená testovací metoda, která umožní odhalení případných vývojových vad, které by se jinak projevily až v průběhu života zařízení v reálném provozu. Provedením HALT zkoušky lze také nalézt skutečné operační a destrukční limity zkoušených zařízení. Zkoušky HASS a HASA slouží k odhalení případných výrobních vad výrobků, které není možné odhalit konvenčním testováním ve výrobě a které by se projevily až po jisté době provozu. Každý výrobek (HASS) popř. vybrané kusy z dané výrobní dávky (HASA) jsou podrobeny zrychlené zkoušce, která odhalí případné vady ještě v rámci výrobního cyklu, takže pouze bezvadně vyrobené kusy budou uvolněny na trh. Důsledkem je pak nejen vyšší spolehlivost výrobku, ale také s tím spojené snížení nákladů na servis a vyřizování reklamací.

Laboratoř zkoušek HALT/HASS je vybavena speciální komorou, která je určena právě pro provádění zkoušek HALT/HASS. Tato komora umožňuje zatížit zkoušené zařízení změnami teplot v rozsahu od -100°C do +200°C se změnou teploty až 100°C/min a dále vibracemi generovanými současně ve všech osách.

Bližší informace o vybavení laboratoře zkoušek HALT/HASS
2